Cyberoszustwa - Porady - Komisja Nadzoru Finansowego

 • Nie instaluj oprogramowania i nie ściągaj aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł, szczególnie jeżeli ktoś Cię do tego namawia

 • Instytucje finansowe NIGDY nie proszą klientów o instalację oprogramowania do pomocy zdalnej. Jeżeli ktoś Cię do tego namawia to prawdopodobnie oszustwo

 • Nie ulegaj presji czasu. Jeżeli ktoś namawia Cię na działania już/teraz, wskazuje na szansę szybkiego zarobku, ale wymaga natychmiastowego działania (np. opłaty, przelewu, podania danych) to najprawdopodobniej oszustwo

 • Daj sobie czas na analizę dokumentów oraz świadomą decyzję, zadzwoń i zweryfikuj poprawność swojego działania, sprawdź w Internecie czy to nie oszustwo

 • Jeżeli ktoś oferuje Ci środki finansowe (zwrot kosztów, dopłaty, pomoc finansowa np. w związku z COVID-19 lub inne) uważaj, to może być oszustwo

 • Nie udostępniaj nikomu poufnych danych, np. numerów dokumentów, numeru swojej karty płatniczej, kodu CVV

 • Nie podawaj swoich danych logowania do systemu bankowego

 • Bądź czujny, nawet jeżeli osoba dzwoniąca do Ciebie zna niektóre Twoje dane (np. imię i nazwisko, numer karty bankomatowej, PESEL, adres zamieszkania)

 • Sprawdź, czy podmiot można znaleźć w wyszukiwarce podmiotów. Jeżeli tam widnieje oznacza to, że jest nadzorowany, zarejestrowany lub notyfikowany w KNF

 • Sprawdź, czy podmiot nie znajduje się na Liście ostrzeżeń publicznych KNF. Jeżeli tam widnieje oznacza to, że KNF złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa lub Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania korzystając z przysługujących mu uprawnień pokrzywdzonego w postępowaniu karnym

 • Sprawdź, czy podmiot nie znajduje się na portalu ostrzeżeń publicznych IOSCO zawierającym informacje o ostrzeżeniach umieszczanych przez organy nadzoru zrzeszone w tej Organizacji na ich stronach internetowych

 • Jeśli podejrzewasz oszustwo zgłoś je organom ścigania na najbliższym komisariacie policji

paragraf Pamiętaj! Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny:

 • Art. 227. Kto, podając się za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskując błędne przeświadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynność związaną z jego funkcją, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

 • Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8