Formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych

data aktualizacji 24 maja 2018

Przepraszamy, ale formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych są chwilowo niedostępne. Wszystkie sygnały dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów nadzorowanych proszę kierować na poniższy adres mailowy: dps@knf.gov.pl. Prosimy, aby przesyłane zgłoszenia zawierały co najmniej następujące informacje: imię i nazwisko zgłaszającego, adres korespondencyjny zgłaszającego, nazwę podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie, szczegółowy opis nieprawidłowości będących podstawą zgłoszenia.