Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego

data aktualizacji

Komisja Egzaminacyjna dla Pośredników Kredytu Hipotecznego informuje, że egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego odbędzie się 17 września 2022 r. o godz. 11.30.

Miejsce odbywania się egzaminu zostanie podane w późniejszym terminie, nie później niż na 2 tygodnie przed datą egzaminu.

Więcej informacji na temat egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego (w tym formularz wniosku o przystąpienie do egzaminu – do pobrania) znajduje się w zakładce DLA RYNKU>EGZAMINY. 

W związku z istniejącym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, Komisja Nadzoru Finansowego zastrzega sobie możliwość zmiany terminu egzaminu lub jego odwołanie.