Konsultacje projektu Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, do konsultacji, które potrwają do 16 września 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania uwag:

  • pisemnie na adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419 
  • elektronicznie na adres: dzd@knf.gov.pl