Kamil Liberadzki członkiem Zarządu EBA

data aktualizacji

Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas środowego posiedzenia Komitetu Nadzorców EBA (EBA Board of Supervisors) został wybrany do Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA Management Board). Kadencja członka Zarządu EBA (European Banking Authority) trwa 2,5 roku. 

Kamil Liberadzki jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent SGH oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecny skład Zarządu EBA

Kamil_Liberadzki