Zasady kontroli pośredników ubezpieczeniowych

data aktualizacji

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, wprowadziła nowe kompetencje dla KNF, dotyczące kontroli działalności pośredników ubezpieczeniowych, w szczególności agentów ubezpieczeniowych i brokerów ubezpieczeniowych. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ww. podmiotów, dotyczącym przybliżenia zasad prowadzenia kontroli pośredników ubezpieczeniowych przygotowaliśmy wykazy zagadnień mogących być przedmiotem kontroli odpowiednio brokera ubezpieczeniowego lub agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające, a także wykazy podstawowych materiałów dowodowych, których żądać może organ nadzoru w toku prowadzonej kontroli.

Liczymy, że opracowane materiały pozwolą nie tylko na lepsze przygotowanie się pośredników ubezpieczeniowych do potencjalnych kontroli, ale także staną się pretekstem do przeglądu zasad i organizacji prowadzonej działalności dystrybucyjnej oraz wprowadzenia odpowiednich rozwiązań, służących zapewnieniu zgodności tej działalności z przepisami prawa.