Rynek ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 roku

data aktualizacji

Informujemy, że w serwisie internetowym został opublikowany raport "Rynek ofert publicznych akcji w Polsce w 2020 roku".

Raport został przygotowany dla emitentów oraz uczestników rynku kapitałowego w Polsce i ma na celu przedstawienie zbiorczej informacji o ofertach publicznych zrealizowanych na rynku polskim w 2020 roku.