Brexit - informacja dla posiadaczy ubezpieczeń lub indywidualnych produktów emerytalnych

data aktualizacji

EIOPA oraz UKNF przypominają, co powinien sprawdzić posiadacz ubezpieczenia lub indywidualnego produktu emerytalnego zakupionego od podmiotu z Wielkiej Brytanii.

Jeśli zakupiłeś ubezpieczenie lub indywidualny produkt emerytalny od zakładu ubezpieczeń ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (lub z brytyjskich terytoriów zamorskich, np. Gibraltaru), a mieszkasz w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub planujesz się tam przeprowadzić, to warto, abyś sprawdził, czy od 1 stycznia 2021 r. produkty te będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

Z dniem 31 grudnia 2020 r. skończy się okres przejściowy, w trakcie którego instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii mogą działać na terenie UE na dotychczasowych zasadach. Po tym dniu Wielka Brytania przestanie być traktowana jak państwo członkowskie UE. Warto więc sprawdzić, czy brytyjski dostawca usług finansowych, z których korzystałeś, będzie mógł w dalszym ciągu dostarczać te usługi na terytorium Polski i spełniać zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Obsługa Twoich produktów na terytorium UE będzie bowiem niezakłócona, jeśli Twój dostawca usług finansowych podjął działania dostosowawcze do brexitu, tj. np. przeniósł Twoją umowę do zakładu z państwa członkowskiego UE lub uzyskał stosowne zezwolenia na wykonywanie działalności na terytorium UE. Jedną z możliwych konsekwencji braku działań dostosowawczych może być też to, że w razie sporu z zakładem ubezpieczeń lub pośrednikiem z Wielkiej Brytanii możesz nie mieć już możliwości skierowania sprawy do sądu lub do rzecznika z państwa członkowskiego, w którym mieszkasz. 

W celu zweryfikowania ww. kwestii należy przejrzeć dokumenty ubezpieczenia/produktu emerytalnego (w tym zakres terytorialny obowiązywania umowy, o ile dotyczy danej umowy) oraz w razie jakichkolwiek wątpliwości zwrócić się do zakładu ubezpieczeń (ewentualnie do pośrednika), który sprzedał nam produkt, aby sprawdzić, jak umowa będzie funkcjonować od 1 stycznia 2021 r. Nie warto pochopnie rozwiązywać umowy, gdyż może być trudno nabyć nową na tych samych warunkach. Dotyczy to zwłaszcza ubezpieczeń na życie lub emerytalnych, gdzie dużą rolę przy określeniu, czy możliwa jest sprzedaż produktu danej osobie i po jakiej cenie, odgrywa wiek i stan zdrowia tej osoby. 

Do pobrania: ulotka opublikowana przez EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych) zawierająca porady dla konsumentów, mogące być pomocne w dokonaniu w/w weryfikacji oraz w uchronieniu się przed ewentualnymi oszustwami.