Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

Urząd KNF przedstawia „Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami”. Celem UKNF jest zmniejszenie niepewności regulacyjnej związanej z klasyfikacją i kwalifikacją prawną kryptoaktywów na potrzeby ich oferowania, sprzedaży lub organizacji obrotu w przypadku, kiedy prawem właściwym jest prawo polskie. Stanowisko dotyczy wyłącznie kryptoaktywów, do których z uwagi na siedzibę emitenta, fizycznej lokalizacji (w tym serwerów), siedzibę właściciela platformy obrotu, miejsce zamieszkania lub siedzibę nabywców lub też inne okoliczności formalnoprawne uzasadnione jest zastosowanie przepisów prawa polskiego.

Stanowisko było przedmiotem konsultacji zewnętrznych, które przeprowadzono od połowy lipca br. Swoje uwagi do projektu stanowiska zgłosili przedstawiciele Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, Fundacji FinTech Poland, Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji oraz Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. UKNF uwzględnił znaczą część zgłoszonych uwag, niektóre z propozycji wykraczały jednak poza pierwotny cel tego stanowiska. Mogą one być przedmiotem ewentualnych dalszych prac nad problematyką kryptoaktywów.

Za koordynację prac nad stanowiskiem odpowiedzialny był Departament Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie KNF. Stanowisko jest kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru.

Do pobrania

Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami

plik .pdf, 4,3MB
Pobierz