Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko Urzędu KNF w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa

Obrazek tytułowy
Data aktualizacji:

„Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa” powstało w związku z obserwowanym przez Urząd KNF wzrostem popularności automatyzacji procesu doradztwa inwestycyjnego wśród podmiotów nadzorowanych.

Stanowisko w sposób kompleksowy odnosi się do najważniejszych zagadnień związanych z robo-doradztwem, które powinny być uwzględnione w działalności podmiotów nadzorowanych. Dokument dotyczy całości tego procesu, poczynając od fazy projektowania takiej usługi, po jej praktyczne wdrożenie i monitorowanie funkcjonujących już rozwiązań. 

Publikacja stanowiska ma na celu zapewnienie jednolitego stosowania robo-doradztwa przez zainteresowane instytucje finansowe, z jednoczesnym uwzględnieniem odpowiedniej ochrony klientów, zwłaszcza inwestorów nieprofesjonalnych. Poza wyjaśnieniami dotyczącymi sposobu rozumienia adekwatnych regulacji prawnych, Stanowisko zawiera również zestaw praktycznych przykładów odnoszących się do charakterystycznych aspektów związanych z robo-doradztwem. 

Projekt Stanowiska był szeroko konsultowany z przedstawicielami rynku finansowego. Urząd KNF, po analizie zebranych opinii i przeprowadzeniu dyskusji na temat projektu Stanowiska, uwzględnił znaczną część zgłoszonych uwag.  

Stanowisko ws. robo-doradztwa jest kolejnym działaniem, które zostało zrealizowane przez Urząd KNF w ramach „Cyfrowej Agendy Nadzoru”.

Do pobrania

Stanowisko Urzędu KNF w sprawie świadczenia usługi robo-doradztwa

plik .pdf, 2MB
Pobierz