Pierwsze posiedzenie eksperckiego panelu konsultacyjnego ws. przepisów rachunkowo-sprawozdawczych

data aktualizacji

W poniedziałek, 13 lipca br. odbyło się pierwsze posiedzenie eksperckiego panelu konsultacyjnego w zakresie przepisów rachunkowo-sprawozdawczych dotyczących banków. Prace panelu koordynuje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach działań związanych z #PIN – Pakietem Impulsów Nadzorczych na Rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju.

W związku z pandemią koronowirusa COVID-19 banki w ramach narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego zaoferowały tzw. „wakacje kredytowe”. Jeden z banków komercyjnych w przesłanym do panelu zapytaniu wskazał, że zaproponowane rozwiązanie rodzi problemy księgowe w zakresie rozpoznawania bądź nierozpoznawania istotnej lub nieistotnej modyfikacji na ekspozycjach objętych wakacjami kredytowymi. Poniedziałkowe posiedzenie panelu było poświęcone m.in. wypracowaniu stanowiska w tej sprawie.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na pojawienie się w polskim sektorze bankowym szeregu wyzwań interpretacyjnych dotyczących stosowania przez banki standardów rachunkowości, co może skutkować niejednolitym podejściem do tworzenia odpisów i rezerw oraz do oceny jakości należności kredytowych. W toku odbywanych po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego regularnych wideokonferencji UKNF z bankami zrodziła się idea utworzenia specjalnego, eksperckiego panelu konsultacyjnego, z udziałem przedstawicieli banków, audytorów oraz nadzoru. Sektor bankowy oraz branża audytorska zgłosiła swoich reprezentantów, którymi są uznani, doświadczeni specjaliści legitymujący się doświadczeniem biznesowym lub audytorskim.

Celem panelu jest wymiana opinii oraz wypracowywanie konsensusu ws. stosowania standardów rachunkowości w obliczu niepewności rynkowych wywołanych pandemią koronawirusa. Panel nie wydaje wiążących interpretacji IFRS, do których wydawania uprawnione są odpowiednie instytucje audytowe (IASB). Jego rolą jest wypracowanie praktycznego podejścia akceptowanego przez rynek na zasadzie merytorycznego konsensusu. Przedmiotem aktywności panelu mają być sprawy o największym znaczeniu systemowym oraz obszary budzące największe wątpliwości rynku takie, jak np. kwestie rachunkowo-sprawozdawcze dotyczące tzw. „wakacji kredytowych”. Stanowiska panelu będą udostępniane bankom krajowym stosującym IFRS.