Aktualności - Komisja Nadzoru Finansowego

Stanowisko Urzędu KNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych

Data aktualizacji:

Rozwój sektora usług płatniczych ma istotne znaczenie dla wprowadzania nowych, szybszych, bezpieczniejszych i skuteczniejszych rozwiązań technologicznych. Może też jednak stwarzać ryzyko wykorzystania systemów finansowych do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W ocenie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) celowe jest więc wspieranie rozwoju rynku nowych technologii oraz blisko z nim związanego sektora usług płatniczych z uwzględnieniem ograniczania ryzyka związanego z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. UKNF przygotował kwestionariusz zawierający przykładowy zakres informacji, które banki powinny pozyskać od klienta będącego instytucją sektora usług płatniczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługiwanych transakcji i wypracowania podobnych praktyk przy zawieraniu przez banki relacji z instytucjami płatniczymi. Zapewni to jednolite podejście wobec sektora usług płatniczych oraz kompletność i zgodność pozyskanych informacji z przepisami ustawy AML.


Do pobrania: stanowisko i załącznik

Do pobrania

Stanowisko UKNF ws. kwestionariusza dot. instytucji sektora usług płatniczych

plik .pdf, 540,5kB
Pobierz

Załącznik nr 1 - Przykład Kwestionariusza

plik .pdf, 828,2kB
Pobierz

Informacja uzupełniająca do Stanowiska UKNF z 2 czerwca 2020 r.

plik .pdf, 456kB
Pobierz