Stanowisko EBA z 22 kwietnia dotyczące dodatkowych działań nadzorczych w obliczu pandemii COVID-19 (EBA statement on additional supervisory measures in the COVID-19 pandemic)

data aktualizacji

EBA przekazała uzupełniające wyjaśnienia i wskazówki odnoszące się do wcześniejszych wytycznych dotyczących działań w obliczu kryzysu spowodowanego przez COVID-19. 

W swoim stanowisku EBA wyjaśnia podejście nadzorcze do takich obszarów jak Badanie i Ocena Nadzorcza (BION), plany naprawy oraz zastosowanie wytycznych EBA dotyczących moratoriów kredytowych do sekurytyzacji.  

Stanowisko EBA – wersja angielska