Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku

data aktualizacji 14 maja 2020

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że opublikowany został raport Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku. Przedstawia on informacje dotyczące prowadzonego przez KNF nadzoru w zakresie raportów okresowych, w tym sprawozdawczości finansowej, informacji niefinansowych oraz informacji poufnych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z ich uczestnictwem w obrocie na rynku kapitałowym.