Oświadczenie EIOPA w sprawie zasad wypłaty dywidend i zmiennych części wynagrodzeń w kontekście COVID-19

data aktualizacji

2 kwietnia 2020 r. EIOPA wydała oświadczenie w sprawie zasad wypłaty dywidend i zmiennych części wynagrodzeń w kontekście COVID-19. EIOPA uważa, że zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji powinny podjąć  wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia solidnego poziomu funduszy własnych w celu ochrony ubezpieczających i pokrycia potencjalnych strat, przestrzegając ostrożnych zasad wypłat dywidendy i innych zasad dystrybucji kapitału, w tym wynagrodzenia zmiennego. Ubezpieczyciele powinni upewnić się, że ich ocena ogólnych potrzeb w zakresie wypłacalności bierze pod uwagę przyszłe zdarzanie oraz należycie uwzględnienia obecny poziom niepewności co do skutków i czasu trwania COVID-19 na rynki finansowe, a także na gospodarkę i następstwa tej niepewności w zakresie wypłacalności i sytuacji finansowej.

Treść oświadczenia EIOPA w języku angielskim