Komunikat UKNF ws. raportowania SFT

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w nawiązaniu do Stanowiska ESMA z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wymogów raportowania transakcji finansowych z użyciem papierów wartościowych (SFT) informuje, że UKNF:

  • nie będzie wymagał raportowania przez firmy inwestycyjne oraz banki SFT w okresie 13 kwietnia – 13 lipca 2020 r. 
  • nie będzie wymagał uzupełnienia przez firmy inwestycyjne i banki w Repozytoriach Transakcji informacji o SFT zawartych w okresie 13 kwietnia – 13 lipca 2020 r. 
  • nie będzie wymagał raportowania wstecznego (tzw. backloading) na podstawie art. 4 ust. 1 lit. a Rozporządzenia nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. (SFTR), od wszystkich podmiotów zobowiązanych
  • oczekuje, że firmy inwestycyjne, banki, CCP oraz CSD będą gotowe do rozpoczęcia raportowania bieżącego na podstawie SFTR z dniem 13 lipca 2020 r.