Egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego

data aktualizacji 21 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że najbliższy egzamin na pośrednika kredytu hipotecznego odbędzie się 27 maja 2019 r. o godzinie 11.30.

Miejsce odbywania się egzaminu będzie uzależnione od ilości zgłoszonych osób i zostanie podane na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego w późniejszym terminie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu. 

Prosimy o przybycie nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.
Wniosek o przystąpienie do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego może być złożony osobiście do biura podawczego UKNF, drogą pocztową na adres UKNF lub drogą mailową z wykorzystaniem podpisu elektronicznego na adres egzaminy@knf.gov.pl, z datą stempla pocztowego lub datą wpływu do UKNF nie późniejszą niż 10 maja 2019 r.
Opłata egzaminacyjna wynosi 600 zł i należy ją wnieść na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego NBP Oddział Okręgowy w Warszawie Nr 25 1010 0068 6800 0000 0000 0037 nie później niż w dniu 10 maja 2019 r.
W opisie przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby, której dotyczy opłata egzaminacyjna oraz datę egzaminu.

Więcej informacji na temat egzaminu w zakładce EGZAMINY- Pośrednicy Kredytu Hipotecznego - Informacje dotyczące egzaminów na pośrednika kredytu hipotecznego.