Komunikat ESMA dot. wpływu brexitu na działalność agencji ratingowych i repozytoriów transakcji

data aktualizacji 22 listopada 2018

UKNF informuje, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował komunikat dotyczący działalności agencji ratingowych (ang. credit rating agencies) oraz repozytoriów transakcji (ang. trade repositories) w kontekście możliwości materializacji się scenariusza bezumownego opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej (tzw. twardy brexit): https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-asks-clients-credit-rating-agencies-and-trade-repositories-prepare-no-deal