Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 24 sierpnia 2018

Dane miesięczne sektora bankowego aktualne (po zmianach MSSF) – czerwiec 2018 r.