Dane miesięczne sektora bankowego

data aktualizacji 06 lipca 2018

Dane miesięczne sektora bankowego aktualne (po zmianach MSSF) – maj 2018 r.