Raport ESMA z działalności nadzorczej i regulacyjnej w 2017 r. - nadzór nad informacją finansową

data aktualizacji 03 kwietnia 2018

ESMA opublikowała Raport z działalności nadzorczej i regulacyjnej prowadzonej w 2017 r. w zakresie nadzoru nad informacją finansową emitentów – Report. Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2017 (ESMA32-63-424).

Raport wraz z komunikatem prasowym jest dostępny na stronie internetowej ESMA.