Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego

data aktualizacji 13 lutego 2018

UKNF informuje, że dostępne są dane dotyczące sektora bankowego, opracowane na koniec grudnia 2017 r.