Pytania i odpowiedzi (Q&As). Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APMs)

data aktualizacji 31 października 2017

ESMA opublikowała zaktualizowany dokument zawierający pytania i odpowiedzi ws. alternatywnych pomiarów wyników, uzupełniony o kolejnych  sześć pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi (Q&As). Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników (APMs) – Questions and answers. ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) (ESMA32-51-479).

Pytania i odpowiedzi wraz z komunikatem prasowym są dostępne na stronie internetowej ESMA.