Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Jacek Jastrzębski na debacie o Warszawie jako centrum finansowym

Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, wziął udział w roundtable pt. “Warszawa na europejskiej mapie centrów finansowych. Jak skutecznie konkurować i kooperować z innymi centrami, wzmacniając autonomię strategiczną UE w obszarze finansów”.

Gospodarzami wydarzenia byli: prof. Marek Belka, poseł do Parlamentu Europejskiego, oraz Paweł Widawski z Future Finance Poland. Projekt Future Finance Poland ma na celu stworzenie mechanizmów koordynacji i współpracy, a także wypracowanie efektywnych narzędzi wspierających rozwój polskiego centrum finansowego na płaszczyźnie regulacyjnej, technologicznej, biznesowej i marketingowej. Inicjatywa obejmuje promocję polskiego centrum finansowego za granicą, a także wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego.

Jacek Jastrzębski wskazał podczas swojego wystąpienia, że Urząd KNF od początku wspiera projektu budowy centrum finansowego nowej generacji. “Dotychczasowa dyskusja doprowadziła nas w zasadzie do jednoznacznych wniosków, że powinniśmy poszukiwać charakterystycznych dla polskiego rynku obszarów specjalizacji. Nasze myślenie dzisiaj na ten temat jest już dużo dalej, bo zdiagnozowaliśmy już te specjalizacje, które uznajemy za wiodące z naszego punktu widzenia. Duża część z nich jest mi bardzo bliska, jeżeli chodzi o strategię działania samego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, bo sporo tych tematów, które zostały zidentyfikowane w ramach projektu Future Finance Poland, jako te obszary, które powinny być wiodące dla naszej przyszłej specjalizacji, to są też obszary, które staramy się mocno >doważyć< kompetencyjnie w działalności nadzoru finansowego” - powiedział. 

“Cieszę się bardzo, że idziemy tą ścieżką, że powstają kolejne specjalizacje. Bardzo mnie cieszy też, że zmierzamy mocno w kierunku technologicznym. Obecność podczas dzisiejszej dyskusji wielu przedstawicieli instytucji kojarzonych tradycyjnie raczej z sektorem informatycznym lub technologicznym niż finansowym pokazuje, że ten kierunek jest jednoznacznie zdefiniowany. Zgadzam się, że nasze specjalizacje, jeśli chodzi o Warszawę jako centrum finansowego nowej generacji, powinniśmy budować w oparciu o talenty, które nam się sprawdziły. Bez wątpienia są to talenty w obszarze nowych technologii, w obszarze informatycznym. Mam tu na myśli także kwestie związane z płatnościami, w których obszarze Polska jest wiodącym rynkiem. Przykład Blika to jest success story z polskiego rynku, która pokazuje, że budowanie krajowego standardu ma sens – bo jeżeli buduje się go po prostu dobrze, to standard krajowy ma potencjał do zostania standardem międzynarodowym” – dodał.

Przewodniczący KNF wskazał, że kolejnym aspektem specjalizacji są nowe technologie, które do mainstreamu rynku finansowego “wdarły się nieco później”. “Mam tu na myśli kwestie związane z analityką danych i sztuczną inteligencją. Uważam, że Data&AI to jest temat, którego nie wolno nam przegapić. Naszą odpowiedzialnością jako menedżerów w instytucjach finansowych czy menedżerów w sektorze publicznym jest to, żeby nie przegapić czegoś, co ma potencjał na bycie rewolucją. Bo nawet jeżeli po czasie się okaże, że nie było to rewolucją, to my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby tego nie docenić. Uważam, że sztuczna inteligencja jest takim obszarem – to jest potencjalna >revolution in the making<, być może nawet na miarę wprowadzenia komputerów osobistych lub Internetu. Nie mówię, że na pewno tak będzie. Uważam jednak, że byłoby wielkim błędem z naszej strony, gdybyśmy tego obszaru nie zagospodarowali” – powiedział.

Podsumowując swoje wystąpienie Jacek Jastrzębski wskazał także na kwestię polityki konkurencji na polskim rynku finansowym. “Jesteśmy bardzo mocno przywiązani do tradycyjnego rynku finansowego, gdzie jednak większość usług finansowych jest oferowanych przez podmioty tradycyjnie na nim zadomowione, czyli przede wszystkim banki. To, co widzimy w Unii Europejskiej, to jest stopniowe otwieranie się tego rynku na instytucje pozabankowe” - powiedział. “Klasycznym przykładem są kolejne elementy pakietu PSD. To zjawisko będzie moim zdaniem występowało w coraz szerszym zakresie. To, co my już dziś widzimy w naszej praktyce nadzorczej, to zjawisko rosnącej konkurencji między tradycyjnymi dostawcami usług, czyli np. bankami, a nowymi kategoriami dostawców usług, jak instytucje płatnicze czy instytucje pożyczkowe. Unijny pakiet FiDA, dotyczący dostępu do informacji, dodatkowo otworzy konkurencję w tym zakresie w sektorze finansowym. To jest też wyzwanie z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o optymalny model konkurowania między tradycyjnymi dostawcami usług finansowych, którzy podlegają szczególnemu rygorowi, który też zwiększa koszty, ale też powoduje, że są oni postrzegani jako podmioty o wyższym poziomie bezpieczeństwa. Jak to będzie współgrało ze wszystkimi nowymi elementami rynku? To jest zagadnienie, które będzie dość wysoko na naszej agendzie w najbliższym czasie. Wydaje się, że waga tradycyjnych graczy na rynku finansowym będzie spadać. Myślę, że to jest element założeń polityki konkurencji na poziomie Unii Europejskiej. Dlatego musimy się zastanowić, jak to widzimy i jak się na to zapatrujemy” – dodał. 

Jacek Jastrzębski podkreślił też, że na polskim rynku funkcjonuje charakterystyczny model relacji między sektorem bankowym a sektorem fintech, co wynika w szczególności z wysokiego poziomu zaawansowania technologicznego polskich banków. Zaznaczył, że przygotowując się do udziału w procesie legislacyjnym na poziomie unijnym musimy odpowiadać sobie na pytania, jakie cechy naszego modelu interakcji banków z fintechami są szczególnie wartościowe i pożądane z punktu widzenia rozwoju naszego rynku – a następnie zabiegać o takie rozwiązania regulacyjne, które pozwolą nam te cechy zachować, z korzyścią dla polskiego rynku.

Przewodniczący KNF docenił także znaczenie aspektu kompetencyjnego, który warunkuje budowę centrum finansowego nowej generacji. Centrum takie nie powstanie bez nowoczesnego, kompetentnego nadzoru finansowego, którego wiedza i umiejętności nie ustępują awangardzie rynkowej. Stąd też Jacek Jastrzębski zwrócił się do przedstawicieli sektora finansowego i technologicznego o traktowanie nadzoru finansowego jako swego rodzaju dobra wspólnego. Podkreślił otwartość UKNF na roboczy dialog z przedstawicielami podmiotów rynku finansowego oraz sektora technologicznego, wskazując, że taki dialog stanowi istotny element budowania kompetencji nadzorczych. Zachęcił również uczestników rynku do nawiązywania i podtrzymywania takiego dialogu, który stanowi sposób budowania dobra wspólnego w postaci jakości nadzoru, a co za tym idzie: jakości Warszawy jako centrum finansowego.