Galeria zdjęć - Komisja Nadzoru Finansowego

Multimedia

Sebastian Skuza, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił podczas otwarcia drugiego dnia VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, organizowanego w ramach 12. edycji kampanii Global Money Week

Sebastian Skuza, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wystąpił podczas otwarcia drugiego dnia VIII Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, organizowanego w ramach 12. edycji kampanii Global Money Week 

Główne tezy wystąpienia Sebastiana Skuzy 

  • Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza to coroczna międzynarodowa kampania na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji finansowych dzieci i młodzieży. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) pełni rolę koordynatora GMW na gruncie krajowym. Organizatorem GMW na świecie jest Sieć ds. Edukacji Finansowej działająca przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD/INFE. Głównym celem GMW jest zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do edukacji finansowej, aby mogły zdobywać zarówno wiedzę, jak i umiejętności, które pozwolą na podejmowanie świadomych decyzji finansowych, dzięki którym w przyszłości zwiększą swoją odporność finansową i finansowy dobrostan.
  • Podczas tygodnia przypadającego co roku w marcu, instytucje sektora publicznego, prywatnego oraz organizacje non-profit, współpracują w celu zorganizowania działań w różnej formie na rzecz dzieci i młodzieży, aby wzbudzić zainteresowanie zagadnieniami finansowymi i uświadomić znaczenie edukacji finansowej.
  • Kompetencje finansowe są niezbędne w życiu każdego człowieka i wymagają stałego wzmacniania na poszczególnych etapach życia. Posiadanie odpowiednich kompetencji finansowych przez społeczeństwo przynosi korzyści w skali mikro – na poziomie gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki. Szczególnie dzieci i młodzież od najmłodszych lat powinny rozwijać swoją wiedzę w zakresie finansów, kształtować w sobie pewne nawyki, a także postawy i zachowanie w tym obszarze, zarówno w zakresie oszczędzania, jak i zarządzania środkami finansowymi, również mając na względzie zagrożenia, które występują, a także ryzyko, które jest nieodłącznym czynnikiem inwestycji finansowych.
  • 12. edycja GMW odbywa się pod ważnym, ale jednocześnie bardzo prostym hasłem: Zabezpiecz swoje pieniądze i swoją przyszłość (Protect your money, secure your future). Hasło przewodnie GMW 2024 skupia się na bezpiecznym gospodarowaniu pieniędzmi i podkreśla znaczenie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do finansów osobistych poprzez rozumienie potencjalnych zagrożeń. 
  • Na uwagę zasługują kwestie postępującej cyfryzacji naszego życia, w tym sektora finansowego. Rozwój cyfryzacji sektora finansowego rodzi potrzebę wzmacniania nowych kompetencji powiązanych z tym zjawiskiem. Zarówno w Polsce, jak i wielu krajach na całym świecie, cyfryzacja branży finansowej przynosi konsumentom nowe korzyści, ale również generuje nowe zagrożenia. Kluczem dla każdego systemu finansowego, dla każdego społeczeństwa, jest edukacja finansowa w zakresie podnoszenia poziomu świadomości na temat zagrożeń, w tym również w zakresie zrozumienia istoty ryzyka finansowego. Powinniśmy pokazywać te zagrożenia i wprowadzać w życie nawyki w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. Dlatego o wadze edukacji finansowej trzeba rozmawiać.
  • UKNF postrzega kampanię GMW jako skuteczne narzędzie do podnoszenia poziomu wiedzy i poszerzania zakresu kompetencji finansowych przyszłych uczestników rynku finansowego,  w tym również w obszarze wprowadzania w życie nawyków dotyczących szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa. 
  • Rolą UKNF jako koordynatora GMW w Polsce jest rozwijanie kampanii na gruncie krajowym. W tym celu dążymy do poszerzania propozycji programowych kolejnych edycji GMW i dbamy o to, by idea kampanii była upowszechniana wśród jej adresatów – dzieci i młodzieży. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z innymi instytucjami realizującymi działania z zakresu edukacji finansowej w Polsce. To dzięki współpracy propozycja programowa GMW z roku na rok staje się atrakcyjniejsza dla uczestników, co przekłada się na większą rozpoznawalność kampanii, wzrost zainteresowania udziałem w niej, a tym samym na wzrost zainteresowania zagadnieniami finansowymi wśród dzieci i młodzieży.
  • We współpracy na gruncie edukacji finansowej tkwi siła i potencjał. Dzięki integrowaniu wysiłków na rzecz edukacji finansowej wpływamy na jej skuteczność. Kampania GMW stwarza przestrzeń do współdziałania na gruncie edukacji finansowej. To jest jej największy atut.