PPK - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Wartość aktywów netto funduszy zdefiniowanej daty (PPK) wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku

Data aktualizacji:
Do pobrania

WAN funduszy zdefiniowanej daty na koniec IV kwartału 2023

plik .xlsx, 92,6kB
Pobierz