Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Kwartalny. Rynek ubezpieczeń 2/2023

Data aktualizacji:
Do pobrania

Część A - Informacje o zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 91,3kB
Pobierz

Część B - Zagregowane raporty finansowe

plik .xlsx, 165kB
Pobierz

Część C - Zagregowane wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 52kB
Pobierz

Część D - Sprawozdanie statystyczne

plik .xlsx, 34,1kB
Pobierz