Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn roczny. Rynek ubezpieczeń 2022

Data aktualizacji:
Do pobrania

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych

plik .xlsx, 25kB
Pobierz

Część II - Informacje o krajowych zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 134,6kB
Pobierz

Część III - Zagregowane dane finansowe

plik .xlsx, 238,9kB
Pobierz

Część IV - Wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 56kB
Pobierz

Część V - Sprawozdanie statystyczne

plik .xlsx, 102,7kB
Pobierz