Informacje o rynku IKE według stanu na 30 czerwca 2022 roku

data aktualizacji