Stopy zwrotu OFE za okres od 29.03.2019 r. do 31.03.2022 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

Allianz Polska OFE18,399%
Aviva OFE Aviva Santander18,067%
OFE PZU "Złota Jesień"17,821%
OFE Pocztylion 17,608%
AEGON OFE
17,404%
PKO BP Bankowy OFE16,748%
Nationale-Nederlanden OFE15,306%
MetLife OFE14,538%
UNIQA OFE
14,292%
Generali OFE
13,641%

 

Średnia ważona stopa zwrotu

16,417%