Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Stopy zwrotu OFE za okres od 28.09.2018 r. do 30.09.2021 r.

Data aktualizacji:
Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

OFE Pocztylion23,970%
Aviva OFE Aviva Santander23,355%
OFE PZU "Złota Jesień"22,961%
PKO BP Bankowy OFE
22,772%
AEGON OFE
22,696%
Nationale-Nederlanden OFE
21,802%
MetLife OFE
20,152%
Allianz Polska OFE
19,957%
UNIQA OFE
19,859%
Generali OFE
18,506%

 

Średnia ważona stopa zwrotu

21,724%