Rynek emerytalny - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Dane miesięczne OFE - kwiecień 2019 r.

Data aktualizacji:
Dane miesięczne zamieszczane są w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane i zawierają tablice:
- CZŁONKOWIE
- RACHUNKI
- SKŁADKI
- JEDNOSTKA ROZRACHUNKOWA
- AKTYWA NETTO
- PORTFEL INWESTYCYJNY
Do pobrania

Dane miesięczne OFE - kwiecień 2019

plik .xls, 129,5kB
Pobierz