Stopy zwrotu OFE za okres od 31.03.2016 r. do 29.03.2019 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Wysokość stopy zwrotu

MetLife OFE
22,284%
OFE PZU "Złota Jesień"22,058%
PKO BP Bankowy OFE20,995%
Nationale-Nederlanden OFE20,052%
Generali OFE19,808%
Aviva OFE Aviva Santander19,381%
OFE Pocztylion19,180%
Allianz Polska OFE17,511%
AXA OFE  16,740%
AEGON OFE16,411%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

19,700%