Stopy zwrotu OFE za okres od 30-09-2015 do 28-09-2018 r.

data aktualizacji

Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

OFE PZU "Złota Jesień"
20,978%
MetLife OFE
20,918%
Allianz Polska OFE
19,821%
PKO BP Bankowy OFE
18,857%
Nationale-Nederlanden OFE
18,564%
OFE Pocztylion
18,415%
Pekao OFE
18,387%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
17,899%
Generali OFE
17,668%
AEGON OFE
17,087%
AXA OFE   
16,790%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

18,826%