Rynek ubezpieczeniowy - Komisja Nadzoru Finansowego

Dane statystyczne

Biuletyn Roczny. Rynek ubezpieczeń 2017

Data aktualizacji:
Do pobrania

Część I - Informacja o pośrednikach ubezpieczeniowych

plik .xlsx, 24,6kB
Pobierz

Część II - Informacje o krajowych zakładach ubezpieczeń

plik .xlsx, 136,5kB
Pobierz

Część III - Zagregowane dane finansowe

plik .xlsx, 172,8kB
Pobierz

Część IV - Zagregowane wskaźniki efektywności

plik .xlsx, 60,7kB
Pobierz

Część V - Sprawozdanie statystyczne KNF-02

plik .xlsx, 61,5kB
Pobierz

Część VI - Zagregowane dane dla celów wypłacalności II krajowych zakładów ubezpieczeń

plik .xlsx, 28,4kB
Pobierz