Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 3/2016

data aktualizacji

Dane kwartalne są prezentowane w publikacji Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE.
Publikacja w formacie *.xls jest dostępna nie później niż do końca drugiego miesiąca po końcu danego kwartału.