Dane statystyczne - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Stopy zwrotu OFE za okres od 29-03-2013 do 31-03-2016 r.

Data aktualizacji:
Nazwa OFE

Stopa zwrotu w okresie

PKO BP Bankowy OFE
9,074%
MetLife OFE
8,637%
AXA OFE
8,530%
Nordea OFE
8,188%
OFE PZU "Złota Jesień"
6,740%
Allianz Polska OFE
6,702%
OFE Pocztylion
6,344%
AEGON OFE
5,464%
Aviva OFE Aviva BZ WBK
5,359%
Nationale-Nederlanden OFE
4,894%
Pekao OFE
3,523%
Generali OFE
1,661%
  

Średnia ważona stopa zwrotu

6,344%