Dane kwartalne TFI - I kwartał 2017 r.

data aktualizacji

Dane kwartalne TFI publikowane są w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca po okresie, którego dotyczą i zawierają:
- aktywa,
- dane o kapitale własnym,
- zobowiązania,
- wybrane dane o kosztach i przychodach,
- aktywa zarządzane przez TFI.