Wprowadzenie do inwestycji finansowych, 2009

Okladka Wprowadzenie do inwestycji finansowych, K. Jajuga, 2009