Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych - porównanie zagadnień prawnych i organizacyjnych, 2016

okladka_Jednostki_uczestnictwa Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych - porównanie zagadnień prawnych i organizacyjnych, A. Siwek, Ł. Wojakowski, 2016