Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Odrzucenie przez WSA skargi Kasy Krajowej na decyzję KNF o przejęciu SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank

Data aktualizacji:

     2 kwietnia 2015 r.

     Do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) doręczono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 3 marca 2015 r. o odrzuceniu skargi Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej (Kasy Krajowej) na decyzję KNF z dnia 14 sierpnia 2014 r. w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank SA (sygnatura akt VI SA/Wa 3203/14).

     W pisemnym uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał na brak legitymacji materialnoprawnej Kasy Krajowej do wniesienia skargi na decyzję KNF.

Do pobrania

Odrzucenie przez WSA skargi Kasy Krajowej na decyzję KNF o przejęciu SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank

plik .pdf, 140,3kB
Pobierz