Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła

Data aktualizacji:

    26 marca 2015 r.

 W dniu 26 marca 2015 r. doręczono podjętą jednogłośnie przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 marca 2015 r.1  decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie możliwości wydania decyzji o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Wesoła  w Mysłowicach albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, za zgodą kasy przejmującej, wszczętego na podstawie art. 74c ust. 3 ustawy o skok.

     Wobec stwierdzenia, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie, Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego do wszczęcia w dniu 26 marca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie SKOK Wesoła na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok.

     Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu, KNF w terminie 30 dni oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK Wesoła. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF do dnia 27 kwietnia 2015 r. włącznie.

_______________________________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów, J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania

Możliwość zgłaszania się banków do udziału w restrukturyzacji SKOK Wesoła

plik .pdf, 144,3kB
Pobierz