Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 268. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lipca 2015 r.

Data aktualizacji:
28 lipca 2015 r.


1.    W dwieście sześćdziesiątym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF jednogłośnie nałożyła na 6 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z 6 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej, albo
•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r.
Ukarane biura usług płatniczych to 6 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?
   
3.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    4 sierpnia 2015 r.
•    25 sierpnia 2015 r.
•    8 września 2015 r.
•    22 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.
Do pobrania

Komunikat z 268. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lipca 2015 r.

plik .pdf, 296,1kB
Pobierz