Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Lokum Deweloper SA

data aktualizacji


5 października 2015 r.


        Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

•    Lokum Deweloper SA z siedzibą we Wrocławiu, w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C oraz praw do akcji serii C Lokum Deweloper SA z siedzibą we Wrocławiu (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Navigator SA).