Komunikat dot. wygaśnięcia decyzji KNF w sprawie wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez Masspay SA

data aktualizacji

10 lutego 2015 r.

   Na podstawie  art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego uprzejmie informuje, iż w dniu 3 lutego 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała decyzję w sprawie wygaśnięcie decyzji KNF z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez spółkę:

• Masspay SA z siedzibą w Warszawie.

   Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wygasa, jeżeli krajowa instytucja płatnicza w terminie 12 miesięcy od dnia wydania tego zezwolenia nie rozpoczęła działalności w zakresie usług płatniczych.

   W związku z brakiem rozpoczęcia działalności w okresie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Masspay S.A. zezwolenia na świadczenie usług płatniczych, tj. od 17 września 2013 r., KNF wydała  decyzję stwierdzającą wygaśnięcie tego zezwolenia.

   W dniu ogłoszenia komunikatu decyzja nie jest prawomocna. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego strona niezadowolona z przedmiotowej decyzji może zwrócić się do KNF z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.