Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji Banku BPH i BPH TFI przez GE Company

Data aktualizacji:
6 października 2015 r.

        Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 października 2015 r. jednogłośnie1 stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  pośredniego nabycia przez General Electric Company z USA akcji Banku BPH SA oraz BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
        Transakcje są związane z reorganizacją Grupy GE i odbywają się pomiędzy podmiotami z Grupy GE. 
 

________________________
1W głosowaniu brali udział: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP,  M.Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Z.Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pobrania

Brak sprzeciwu KNF wobec nabycia akcji Banku BPH i BPH TFI przez GE Company

plik .pdf, 87,2kB
Pobierz