Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polimex-Mostostal SA

data aktualizacji

11 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Polimex-Mostostal SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R Polimex-Mostostal SA z siedzibą Warszawie (firmą inwestycyjną jest Millennium Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie).