Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grodno SA

Data aktualizacji:
23 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Grodno SA z siedzibą w Michałowie – Grabinie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz D Grodno S.A. z siedzibą w Michałowie – Grabinie (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grodno SA

plik .pdf, 29,7kB
Pobierz