Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie PKO Globalnego Dochodu – FIZ oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych

Data aktualizacji:
9 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego udzielono zezwolenia PKO Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie na utworzenie: 

• PKO Globalnego Dochodu - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C i D emitowanych przez PKO Globalnego Dochodu - fundusz inwestycyjny zamknięty (oferującym jest: PKO Bank Polski SA Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).

Do pobrania

Komunikat w sprawie udzielenia zezwolenia na utworzenie PKO Globalnego Dochodu – FIZ oraz zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych

plik .pdf, 39,5kB
Pobierz