Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Zakładach Farmaceutycznych „Polpharma” SA Oddział Biotechnologii w Gdańsk

data aktualizacji

13 maja 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 13 maja 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

•  Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” Spółka Akcyjna Oddział Biotechnologii w Gdańsku 
   z siedzibą w Gdańsku

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.