Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Stal Nowicki spółka jawna

Data aktualizacji:

10 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 9 lipca 2015 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:


•  Stal Nowicki spółka jawna z siedzibą w Gdańsku.


Zarządzającymi są:
PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
   - Subfundusz PKO Akcji Plus, 
   - Subfundusz PKO Zrównoważony, 
   - Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, 
   - Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, 
   - Subfundusz PKO Skarbowy, 
   - Subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, 
   - Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny;


PKO Światowy Fundusz Walutowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
  - Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku, 
  - Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego, 
  - Subfundusz PKO Złota;


PKO Zabezpieczenia Emerytalnego – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami: 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050, 
  - Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.


Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

 

Do pobrania

komunikat wpis PPE Stal Nowicki 10072015

plik .pdf, 72,8kB
Pobierz